Ubezpieczenia

Ubezpieczenia na życie, ochrona zdrowia, emerytury, inwestycje

Ubezpieczenia na życie, ochrona zdrowia, emerytury, inwestycje
Ubezpieczenia na życie, ochrona zdrowia, emerytury, inwestycje

Życie pisze różne scenariusze. Nie wszystkie trudne sytuacje jesteśmy w stanie przewidzieć. Wypadki, choroby, długa niezdolność do pracy, czy nagła śmierć. Lepiej od razu zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed nieprzyjemnymi niespodziankami od losu i wykupić ubezpieczenie na życie, które przeznaczone jest dla każdego, kto  chce spokojnie żyć.

Różne rodzaje ubezpieczeń

Jest wiele rodzajów ubezpieczeń, które różnią się ceną i zakresem ochrony ubezpieczeniowej, czasem trwania umowy. Do ubezpieczenia MetLife można przystąpić samodzielnie lub włączyć wybranych członków rodziny. Najczęstszy zakres ubezpieczenia na życie to: pobyt w szpitalu, wypadki, choroby przewlekłe, niezdolność do wykonywania pracy spowodowana wypadkiem. Co raz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie na wypadek nowotworu. Choroby nowotworowe dotykają coraz młodsze osoby i zawsze wiążą się z długą niezdolnością do pracy, dużymi kosztami leczenia, często nierefundowanego i zagranicznego oraz brakiem pewności przeżycia choroby. W dokumencie zawsze znajduje się lista poważnych chorób, na które jeżeli ubezpieczony lub ktoś z rodziny zachoruje, to otrzymamy ubezpieczenie. Jeżeli naszej choroby nie ma na liście, to ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.

Wyższa emerytura

Po przejściu na emeryturę, człowiek chciałby żyć na dotychczasowym poziomie, a nawet lepiej. Niestety, w Polsce emerytury są niskie, a emerytom często nie wystarcza środków na podstawowe potrzeby. Dlatego warto pomyśleć o dodatkowej emeryturze z ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób dobrze zarabiających, które chcą ulokować oszczędności w zabezpieczenie przyszłości. Emerytura jest wypłacana przez okres nie krótszy niż 15 lat dla osoby ubezpieczonej, a w przypadku śmierci ubezpieczonego dla osoby zgłoszonej do ubezpieczenia. Może to zapewnić osobie najbliższej godne życie po śmierci ubezpieczonego.

Wyłączenia w polisie ubezpieczeniowej

W każdej polisie ubezpieczenia na życie są wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenia do wydarzenia, po których zaistnieniu ubezpieczyciel nie zapłaci składki. Ubezpieczenie nie zostanie wypłacone jeżeli obrażenia ciała zostały nabyte na skutek udziału w rozruchach społecznych lub ubezpieczony spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. Pieniądze z ubezpieczenia nie zostaną wypłacone również w sytuacji popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w przypadku popełnienia przestępstwa umyślnego.

Warunki ubezpieczenia wypracowywane są w wyniku negocjacji pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a klientem i zależą głównie od oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.  Warto poznać wszystkie warianty ubezpieczenia i na tej podstawie dokonać wyboru najlepszej dla siebie oferty ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!