Finanse

Pożyczka pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw nieruchomości
Pożyczka pod zastaw nieruchomości

Otrzymanie wsparcia finansowego od instytucji udzielającej pożyczek podlega rozmaitym zabezpieczeniom. Jednym z nich staje się zastaw nieruchomości, dający możliwość znacznego zwiększenia kwoty udzielonego kredytu. Co warto wiedzieć o zabezpieczeniu tego typu? Jakie konsekwencje niesie dla pożyczkobiorcy i czy wiąże się z dużym ryzykiem?

Czym jest zastaw nieruchomości?

Zabezpieczenie spłaty zadłużenia w postaci wpisu w IV dziale księgi wieczystej staje się popularnym sposobem na uzyskanie finansowania. Instytucje bankowe udzielają kredytów hipotecznych właśnie na takich zasadach: wartość rynkowa nieruchomości determinuje wysokość przyznanego kredytu, a ewentualne zaprzestanie spłaty zadłużenia uruchamia mechanizm egzekucji i przejęcie budynku przez bank. Kredytowana nieruchomość staje się jednocześnie podstawowym ubezpieczeniem dla interesów wierzyciela, gwarantując mu możliwość domagania się zwrotu pożyczonych środków i dochodzenia swoich praw na drodze egzekucji komorniczej.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości funkcjonuje podobnie, chociaż regulamin tego typu usługi wyróżnia się bardziej liberalnym podejściem do kredytobiorców. Z usługi pożyczki pod zastaw nieruchomości korzystają najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa, które z różnych względów zostały wykluczone z listy podmiotów uprawnionych do otrzymania kredytu bankowego lub poszukują alternatywnych form finansowania na lepszych warunkach.

Jak działa pożyczka pod zastaw nieruchomości?

Zalet pożyczek pod zastaw nieruchomości należy poszukiwać w ich elastyczności i przystępności. Personalizowanie produktu pod kątem indywidualnych potrzeb klienta nie stanowi tu problemu. Instytucje udzielające pożyczek, takie jak Smartvest, dokładają starań, aby finalny produkt odpowiadał oczekiwaniom pożyczkobiorcy i nie obciążał nadmiernie jego budżetu. Pożyczka pod zastaw nieruchomości może być udzielona na dowolny cel. Widać zatem podstawową różnicę między celowym kredytem w banku, gdzie fundusze muszą posłużyć do realizacji określonego zadania, np. zakupu nieruchomości. W przypadku pozabankowych pożyczek pod zastaw nieruchomości taki wymóg nie istnieje. Posiadanie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie gwarantuje lepsze warunki udzielanego wsparcia, a także możliwość otrzymania wyższej kwoty całkowitej. Pieniądze z tytułu pożyczki mogą być przeznaczone na dowolny cel. Z tego powodu pożyczka pod zastaw nieruchomości stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów na uratowanie firm borykających się z utratą płynności finansowej. Pożyczki pod zastaw nieruchomości doskonale sprawdzają się również wobec start-upów, poszukujących wsparcia dla swoich planów inwestycyjnych.

Produkty finansowe wymagające wpisu do hipoteki nie potwierdzają aury wielkiego ryzyka, jakie jest im często przypisywane. Instytucje udzielające pożyczek pozabankowych dbają o swoich klientów i wykazują się dużo większą elastycznością niż banki. Zaciągnięcie pożyczki pod zastaw nieruchomości musi być jednak poprzedzone analizą swoich możliwości spłaty.

Osoby poszukujące finansowania powinny odwiedzić stronę www.smartvest.pl, stanowiącą centrum najlepszych pożyczek dla firm i osób prywatnych. Finansowanie na atrakcyjnych warunkach w Smartvest stanowi priorytet działania i pozwoliło zyskać uznanie wielu mikroprzedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!