Gospodarka

Podatek leśny – wszystko, co trzeba wiedzieć

Podatek leśny – wszystko, co trzeba wiedzieć
Podatek leśny – wszystko, co trzeba wiedzieć

Właściciele lasu, w tym gruntów ewidencyjnie oznaczonych jako las, podlegają podatkowi leśnemu. Wynika to z ustawy o podatku leśnym, która określa dokładne jego warunki. Co jednak istotne, zanim przejdziemy do działania, warto dowiedzieć się o naszych obowiązkach i możliwościach, aby podatek leśny nie stanowił dla nas nawet najmniejszych problemów…

  1. Podstawowe informacje o podatku leśnym.
  2. Deklaracja podatkowa – dokumenty.
  3. Wysokość podatku i zwolnienia.
  4. Deklaracja złożona online.

Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mają możliwość zakupu lasu. Jeśli interesuje nas tego typu inwestycja, warto w pierwszej kolejności dokładnie przeanalizować, jak wyglądają obowiązki ciążące na właścicielach lasów, prowadzących działalność leśną. Jedną z nich jest podatek leśny, który musimy złożyć na odpowiedniej deklaracji. Dowiedz się o nim wszystkiego, co najważniejsze już teraz.

Podstawowe informacje o podatku leśnym

Wspomnianemu opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty leśne, z wyjątkiem lasów, w których funkcjonuje inna działalność gospodarcza niż leśna. Dokument, np. deklaracja IL-1, składany jest do odpowiedniego urzędu, który sprawuje pieczę nad lasem na danym terenie. Mogą to być: prezydent miasta, burmistrz bądź wójt. Biorąc pod uwagi stawki podatku leśnego, są one ściśle uzależnione od konkretnego Urzędu gminy. Obowiązek uiszczania opłaty podatkowej leży między innymi na właścicielach lasów, ich wieczystych użytkownikach czy też posiadaczach samoistnych. Szczegółową informację podatkową znajdziemy na stronie: https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-lesny/.

Deklaracja podatkowa – dokumenty

Jak zostało wspomniane, deklarację podatkową dotyczącą gruntów leśnych należy złożyć na odpowiednim dokumencie. W zależności od konkretnej sytuacji, skorzystamy z różnych ich rodzajów. Do zdecydowanie najpowszechniej stosowanych należy deklaracja DL-1. Za jej pomocą wykazujemy lasy podlegające opodatkowaniu, ale także wszelkie zwolnienia z podatku leśnego. Co więcej, równie istotne są deklaracje DN-1 oraz DR-1, w stronę których kierujemy się w bardziej rozbudowanych przypadkach.

Wysokość podatku i zwolnienia

Nie mniej istotną kwestią są terminy odgórnie nakładane na podatników. Osoby fizyczne, po złożeniu deklaracji w ciągu 14 dni od powstania obowiązku, uiszczają podatek w 4 ratach. Odpowiednio jest to do 15. dnia miesiąca marca, maja, września oraz listopada. Z kolei osoby prawne deklaracje winny złożyć nie później jak do 15 stycznia każdego roku podatkowego, podatek opłacając do 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli chodzi o wysokość podatku, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Otóż, jeśli nasz las nie podlega pod park narodowy oraz rezerwat, podatek leśny wyliczany jest od 1 ha jego powierzchni. Natomiast będąc terenem chronionym, stawka ta spada do 50%. Mogą wystąpić również całkowite zwolnienia z podatku, np. gdy las zaliczany jest do młodych (ma poniżej 40 lat), jest to teren zabytkowy bądź użytkowany ekologicznie.

Deklaracja złożona online

Warto pamiętać, że w przypadku podatku leśnego, jak przy większości innych podatków, może zostać złożona deklaracja podatkowa online. Sposób ten w znaczny sposób ułatwi nam całościowe działanie, ograniczając formalności do niezbędnego minimum. Co więcej, korzystając z profesjonalnych pomocy, zostaniemy krok po kroku przeprowadzeni przez całą procedurę, mając dostęp do wszystkich niezbędnych formularzy, deklaracji, a także załączników. Właśnie dlatego tak istotna i potrzeba jest renomowana informacja podatkowa.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!