Biznes

Na czym polega obsługa płac w przedsiębiorstwie?

Na czym polega obsługa płac w przedsiębiorstwie
Na czym polega obsługa płac w przedsiębiorstwie

Gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, jest zobowiązany nie tylko do wypłacania im odpowiedniej pensji, ale również do realizacji innych obowiązków w obszarze kadr oraz płac.

Obsługa płac w przedsiębiorstwie

Płacami nazywa się wydatki pieniężne, a także inne świadczenia, które wydawane są pracownikom przez przedsiębiorstwa, na przykład w formie rzeczowej.

Wysokość płac, w tym także dodatkowych świadczeń oraz potrąceń, regulowana jest przepisami prawa. Firma musi zatem prawidłowo prowadzić obszar płac, aby spełniać obowiązujące wymogi.

Obowiązki w ramach obsługi płac

Wśród obowiązków związanych obsługą płac znajduje się szeroka gama czynności, które muszą być prowadzone prawidłowo oraz terminowo. Zaliczają się do nich między innymi:

  • rozliczanie czasu pracy – pozwala na wyliczenie wysokość wynagrodzenia i pozostałych świadczeń, na przykład za nadgodziny, delegacje, świadczenia w razie choroby, macierzyństwa itd.,
  • naliczanie płac – naliczanie wynagrodzeń oraz innego rodzaju świadczeń dla pracowników,
  • przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji – druków do ZUS, US, deklaracji PIT, zaświadczeń o zatrudnieniu,
  • terminowe odprowadzanie składek – obsługa płac obejmuje wyliczenie oraz przekazanie składek do odpowiednich instytucji,
  • spełniania obowiązków względem PFRON – dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Payroll – outsourcing usług płacowych

Powyższe czynności może prowadzić dział kadr i płac w przedsiębiorstwie, lecz obecnie firmy posiadają do dyspozycji także dodatkową opcję, a mianowicie payroll – outsourcing usług płacowych, który może być także uzupełniony o outsourcing kadr.

Payroll to popularna usługa, która włącza wszystkie wymagane czynności związane z obsługą płac, w tym rozliczanie czasu pracy, przygotowywanie niezbędnych dokumentów, naliczanie płac. Może obejmować także audyty kadrowe i płacowe.

Za pomocą outsourcingu kadr oraz płac możliwe jest przekazanie obowiązków specjalistycznej firmie oraz skupienie się na realizacji swoich celów związanych z działalnością.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!