Finanse

Kim jest faktorant?

Kim jest faktorant?
Kim jest faktorant?

W okresie szalejącej inflacji płynność finansowa wielu firm stanęła pod znakiem zapytania. Problemy z otrzymaniem płatności za faktury dotykają wielu przedsiębiorców. Próbą ratowania finansów firmowych są usługi faktoringu, które w niedługim czasie stały się popularne. Przynoszą one wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Pomagają wyprowadzić firmę z trudnej sytuacji finansowej.

Podstawowe założenia faktoringu

 Faktorant to inaczej przedsiębiorca, przekazujący faktury do instytucji finansowej (faktora). Taka instytucja wykonując usługę faktoringu, finansuję fakturę, a następnie ściąga należność od kontrahenta swojego klienta. Faktoring adresowany jest do firm produkcyjnych lub handlowych, które mają wysoki poziom należności z tytułu faktur. Z tego powodu mogą mieć problem z kapitałem obrotowym na bieżącą działalność. Faktoring nie jest czarodziejską różdżką na rozwiązanie wszystkich firmowych problemów finansowych- za jego pomocą nie można finansować kontraktów czy produkcji w toku. Faktorant otrzymuje na konto środki za przekazaną fakturę i już nie musi się martwić, czy kontrahent zapłaci terminowo. Faktoring to nie tylko rozliczenie faktów. Obejmuje także zarządzanie rozliczeniami, inkaso należności, monitoring i windykację kontrahentów, przejęcie ryzyka niewypłacalności. Jak widać jest to szeroki zakres usług finansowych, które pozytywnie wpływają na przedsiębiorstwo. Dzięki pieniądzom uzyskanym ze zapłaty faktury, przedsiębiorca może regulować inne zobowiązania, co zapewnia przepływ pieniądza w interesach.

Korzyści firmy faktoringowej

Pomoc faktorantowi ma swoją cenę, którą zapłaci podmiot gospodarczy nieregulujący na czas swoich zobowiązań. Do podstawowych kosztów faktoringu zalicza się: odsetki udzielane od ściąganej faktury, dzienne oprocentowanie i marżę faktora, która może sięgać nawet 4% miesięcznie. Warunki faktoringu muszą zostać zapisane w umowie.

Kto może zostać faktorantem?

Nie ma specjalnego znaczenia, ile osób liczy firma potrzebująca pomocy w finansowaniu faktur.  Zaletą tego systemu jest fakt, że faktorantem może zostać ogromne przedsiębiorstwo, średnia i mała  firma, a nawet freelancer. Dokładniejsze wyjaśnienie powyższego zagadnienia znajduje się na stronie: https://www.bibbyfinancialservices.pl/centrum-wiedzy/poradnik-przedsiebiorcy/2019/kim-jest-faktorant-i-za-co-odpowiada-w-faktoringu.

Aby po raz pierwszy skorzystać z usług faktoringu, przedsiębiorca musi przedstawić firmie oferującej powyższe usługi, faktury z ostatnich sześciu miesięcy, dane kontrahentów, których będzie dotyczył faktoring oraz numer konta bankowego, na który mają być przelewane środki z finansowania faktur. Wszystkie dokumenty można przekazać online.

Faktoria tworzy specjalne konto firmowe faktoringowe, które pojawia się na rozliczanych fakturach. Faktoria sprawdza każdego kontrahenta swojego klienta pod względem wypłacalności. Informuje firmy, od których ściąga należności o zasadach działania usługi, kosztach oraz warunkach współpracy. Z powyższej usługi mogą także skorzystać przedsiębiorcy w rozliczeniach z klientami zagranicznymi.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!