Prawo

Jak wystawić fakturę na zagraniczną firmę i dlaczego warto weryfikować swoich kontrahentów?

Jak wystawić fakturę na zagraniczną firmę i dlaczego warto weryfikować swoich kontrahentów
Jak wystawić fakturę na zagraniczną firmę i dlaczego warto weryfikować swoich kontrahentów

Wejście Polski do Unii Europejskiej znacznie ułatwiło prowadzenie biznesu i dało możliwość powiększania kontaktów biznesowych i bazy klientów na rynkach zagranicznych. Sprzedaż towarów i usług za granicę pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i znacząco zwiększa możliwości biznesowe. Na początku działalności na rynkach zagranicznych problemem może fakturowanie sprzedaży i usług.

Jak wystawić fakturę na kontrahentów zagranicznych z UE i spoza UE ?

 Zawierając transakcję z zagranicznym partnerem, polscy przedsiębiorcy miewają  problem  z wystawieniem faktury sprzedaży. Zagraniczna faktura różni się od formularza używanego pomiędzy polskimi przedsiębiorcami. Przepisy regulujące wystawianie faktur dla zagranicznych klientów znajdują się w ustawie o  VAT. Przepisy w polskim prawie są zgodne z Dyrektywą 2006/112/WE. Reguluje ona kwestie opodatkowania (a zatem także fakturowania) transakcji pomiędzy podmiotami z siedzibą w różnych państwach UE. Zasada wystawiania faktury VAT dla zagranicznego kontrahenta jest taka sama jak w przypadku sprzedaży dla odbiorcy krajowego. Dokument musi zostać wystawiony najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji usługi. Jest również możliwość wystawienia faktury VAT na zagraniczną firmę z wyprzedzeniem – najwcześniej 30 dni przed realizacją usługi. Zagadnieniem, które wzbudza wątpliwości przedsiębiorców, jest określenie miejsca świadczenia usług. Jest to istotna informacja, ponieważ na jej podstawie obowiązek rozliczenia podatku. Obowiązuje oczywiście zasada, że miejscem świadczenia usług jest obszar, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Najprościej rzecz ujmując -usługa świadczona przez przedsiębiorcę z Polski na rzecz kontrahenta z innego państwa Unii Europejskiej podlega opodatkowana w kraju siedziby nabywcy.  Polski sprzedawca nie musi obliczać kwoty podatku. Jedynie  w deklaracji VAT-7 ma obowiązek dowieść, że świadczy usługi podlegające opodatkowaniu poza Polską.  Dokument wystawia się w języku nabywcy, ale trzeba mieć przygotowane tłumaczenie na język polski, aby okazać je fiskusowi. Waluty obce przelicza się na złotówki według kursów NBP.

Elementy faktury VAT dla klienta z innego kraju UE

Faktura VAT na zagraniczną firmę zawiera kilka elementów: imię, nazwisko lub nazwę firmy kontrahenta, adres zamieszkania, siedziby wykonywania działalności, numer NIP lub PESEL, datę wystawienia faktury, opis usługi/towaru, cena wykonywanej usługi/sprzedawanego towaru.  Dokument powinien też zawierać numer VAT UE nabywcy oraz odbiorcy. W celu sprawdzenia, czy dany numer VAT UE jest aktywny, korzysta się z systemu VIES.

Faktura VAT dla firmy spoza UE

Faktura VAT dla firmy spoza UE zawiera takie same elementy jak faktura unijna – też określić strony, opisać usługę, podać cenę oraz sumę wartości sprzedaży usług niepodlegających opodatkowaniu. Transakcję na rzecz kontrahenta spoza obszaru UE, polski przedsiębiorca rozlicza  w deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K w okresie rozliczeniowym odnoszącym się do chwili wykonania usługi.

Weryfikacja kontrahentów

Weryfikacja kontrahentów zagranicznych to obowiązek podatnika VAT. Biała lista podatników VAT zawiera dostępny online wykaz przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Nad jej poprawnością i codzienną weryfikacją czuwa Ministerstwo Finansów. W wyszukiwarkę Białej Listy VAT wpisuje się  numer konta NIP, REGON lub nazwy poszukiwanego podmiotu. Jeżeli kontrahent figuruje na liście, to sprawdzający widzi wszystkie jego dane. Jeżeli takiego podmiotu nie ma, to pojawia się informacja „Nie figuruje w rejestrze VAT”. Numer VAT-UE można zweryfikować na stronie Komisji Europejskiej.

Każdego kontrahenta lepiej sprawdzić, zanim podejmie się współpracę. Popadnięcie w problemy biznesowo-podatkowe jest proste, ale tłumaczenie się przed urzędem skarbowym do nie należy do przyjemności.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://pragmago.pl/porada/faktura-dla-firmy-zagranicznej-z-ue-i-spoza-ue/
https://pragmago.pl/porada/weryfikacja-kontrahenta-na-potrzeby-vat/

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!