Biznes

Giełdy światowe – najważniejsze informacje

Giełdy światowe - najważniejsze informacje
Giełdy światowe - najważniejsze informacje

Miejscem kupna i sprzedaży papierów wartościowych i walut na światową skalę jest giełda światowa. Zrzeszając zarówno producentów, jak i przedstawicieli placówek handlowych z całego świata, umożliwia zawieranie transakcji kupna-sprzedaży określonych artykułów i dóbr w hurtowych ilościach.

Czym jest giełda światowa?

Jej notowania można sprawdzać za pośrednictwem różnych źródeł. Wartości akcji mogą wzrastać, spadać lub utrzymywać wartość stałą, zależnie od sytuacji gospodarczej czy na rynku międzynarodowym. Na ich podstawie można odczytać nastroje panujące na rynkach i krajach. W celu zrozumienia działania giełd światowych należy poznać znaczenie słowa akcja i obligacja, a także zapoznać się z sensem praw z nimi związanych.

Czym różni się akcja od obligacji?

Akcja jest papierem wartościowym, wydawanym przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Dzięki nim osoba nabywająca akcje może rościć sobie prawa do części zysków, zwanym prawem do dywidendy, albo prawo do głosu w sprawie decyzji podejmowanych przez firmę. Im więcej akcji zostanie zakupionych, tym większe są to wartości. Każda akcja niesie za sobą dokument, w którym znajdują się informacje o prawach przysługujących jej nabywcy. W celu zakupienia akcji wystarczy skorzystać z licencjonowanego domu maklerskiego i zainwestować środki pieniężne za jego pośrednictwem. Zakupu można dokonać elektronicznie. Warto również rozważyć skorzystanie z profesjonalnej asysty maklera giełdowego, zwłaszcza na początku swojej przygody na giełdzie.

Obligacje to także papier wartościowy, uprawniający do stałego dochodu, wypłacanego przez instytucję. Od akcji różni się tym, że posiadający obligacje nabywca nie posiada udziału działalności spółki. Jego wynagrodzenie jest uzależnione ściśle od oprocentowania zaciągniętej pożyczki, a te z kolei warunkuje stan finansowy przedsiębiorstwa. To automatycznie przynosi mniejszy zysk niż posiadanie akcji, będącej jednocześnie bardziej ryzykownym rozwiązaniem. Obligacja wystawiona na giełdzie staje się akcją.

Ile funkcjonuje giełd na świecie?

Ilość giełd na rynku światowym oscyluje wokół ilości państw istniejących na całym świecie. Nie oznacza to jednak, że każda z nich ma tak samo duże znaczenie w światowej skali. Do najważniejszych i generujących największe zyski w skali światowej New York Stock Exchange (NYSE), Shanghai Stock Exchange i Nasdaq, będący również amerykańską giełdą. Na nich można spotkać największych inwestorów, a ich wartość można przeliczyć na biliony dolarów. W handlu warto jednak nie ograniczać się wyłącznie do jednej giełdy. Zarządzanie kapitałem, zakup akcji i obligacji na giełdzie zagranicznej, ze względu na rozwój internetu (który zapewnia inwestorom możliwość natychmiastowej reakcji na duże ruchy i zmiany na giełdzie w dowolnym miejscu na świecie) i błyskawiczny dostęp do informacji jest bardzo proste i wygodne. Ekspansja stwarza nowe możliwości rozwoju dla inwestorów, a dla inwestujących, szanse na większy zarobek.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!