Ubezpieczenia

Co zapewnia NNW komunikacyjne?

Co zapewnia NNW komunikacyjne
Co zapewnia NNW komunikacyjne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to polisa osobowa, która zapewnia ochronę życia i zdrowia właściciela świadczenia. Warto wiedzieć, jaki jest zakres NNW komunikacyjnego oraz kiedy można liczyć na wypłatę odszkodowania w ramach umowy zawartej z danym towarzystwem.

Zakres ochrony

Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi zazwyczaj dodatek sprzedawany w pakiecie ze świadczeniem OC. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci właściciela ubezpieczenia. W szerszej wersji NNW ubezpieczyciel pokrywa również koszty leczenia, rehabilitacji oraz leków. Wsparcie finansowe w ramach umowy z danym towarzystwem dotyczy więc kierowcy, który spowodował wypadek. Ochroną mogą być również objęte osoby, które w chwili kolizji znajdowały się w pojeździe właściciela świadczenia. Warto dodać, że zobowiązania w ramach umów są zazwyczaj  kumulowane. Oznacza to, że wypłata odszkodowania może więc wystąpić z tytułu wszystkich posiadanych polis komunikacyjnych. Szeroki wybór ofert wielu towarzystw w zakresie NNW znaleźć na stronie multiagencji CUK.

Wypłata odszkodowania

NNW dotyczy sytuacji, w których uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku:

  • kolizji drogowej,
  • wsiadania lub wysiadania z auta,
  • załadunku bądź też rozładunku samochodu,
  • naprawy pojazdu.

Ubezpieczenie komunikacyjne można również rozszerzyć o dodatkowy pakiet, zapewniający wypłatę odszkodowania np. w przypadku doznania urazu podczas spaceru lub pobytu w domu.

Czas trwania umowy

Ochrona w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego NNW przestaje obowiązywać razem z wygaśnięciem świadczenia OC. Polisę można więc kupić maksymalnie na okres dwunastu miesięcy. Jeśli dana osoba zdecyduje się na zakup świadczenia po zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wówczas dane towarzystwo podczas wyliczania  składki na NNW obniża ją o czas trwania obowiązkowego świadczenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można zapewnić ochronę sobie oraz bliskim. Przy wyborze najlepszej oferty warto wziąć pod uwagę różnorodne czynniki, a nie tylko cenę. NNW można również rozszerzyć o dodatkowe warianty. Poszczególne opcje różnią się między sobą zakresem ochrony, sumą ubezpieczenia oraz liczbą osób objętych świadczeniem.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!